Taneční

Taneční

13. 7. 2019 start: 20.30 Multižánrové patro vstup: 90-150

Program:
20:30 Taneční představení The Way To My House
21:00 House Party s Dílna Rekords


Premiéra tanečního představení “The Way To My House“ spojujícího 6 tanečnic z Česka, Německa a Itálie, se koná 13.07.2019 v kulturním centru Papírna Plzeň!

Objevování vlastní přirozenosti je cestou, při které se zaplétáme do komplikovaných vztahů. Jsme v rozhodování vždy svobodné? Nebo je naše chování velmi často, byť chceme nebo ne, vědomě i nevědomě ovlivňováno vnějším okolím? Jsme paní svého osudu?
Pomluvy, touha, strach a láska jsou jen jedny z mnoha faktorů „zamlžujících“ naše cíle. Vynořit ze tmy na světlo pravdu o sobě je výzvou každé z nás.

Mladá francouzská skupina “Compagnie LANGA“ Vás tímto zve na svou premiéru plnou rytmů, mluveného slova, řeči těla a tanečních stylů House, Hip Hop a Současného tance.

Interpreti : Kateřina Kračmanová (CZE), Magda Demeterová (CZE), Hana Pírková (CZE), Sara Rossi (IT), Miriam Misoleil (GE), Eva Rupp (GE)

Po představení se můžete těšit na party, o kterou se postará plzeňská skupina Dílna Rekords. Elektronická performance synthesizerových zvuků a rytmů z bicích mašin, která se moduluje přímo na místě. Hudba zaplňuje prostor a člověk je součástí.

Cena:
90 Kč děti do 6 let, senioři a OZP
150 Kč ostatní
___________________________________
English:

Program:
20:30 Dance performance The Way To My House
21:00 House Party with Dílna Rekords


The premiere of the dance performance “The Way To My House”, bringing together 6 dancers from the Czech Republic, Germany and Italy, will take place on July 13, 2019 in the cultural center Papírna in Pilsen!

Discovering one's own nature is the way in which we engage in complicated relationships. Are we always free in decision-making? Or is our behavior very often, even if we want to, or not, influenced by the outside environment consciously and unconsciously? Are we the masters of our destiny?
Slander, desire, fear and love are just some of the many factors "obscuring" our goals. To enlighten the truth about ourselves and to emerge it from the darkness is a challenge for each of us.

The young French company “Compagnie LANGA” invites you to its premiere full of rhythms, spoken word, body language and dance styles House, Hip Hop and Contemporary Dance.

Artists: Kateřina Kračmanová (CZE), Magda Demeterová (CZE), Hana Pírková (CZE), Sara Rossi (IT), Miriam Misoleil (GE), Eva Rupp (GE)

After the performance, you can look forward to a party by the Pilsen group Dílna Rekords. An electronic performance of synthesizer sounds and rhythms from drum machines that is modulated on site. Music fills the space and man is a part of it.

Price:
CZK 90 children under 6, seniors and persons with disabilities
150 CZK others

__________________________________
Francais:

Programme:
20h30 Spectacle de danse The Way To My House
21h00 House Party avec Dílna Rekords


La première du spectacle de danse «The Way To My House», qui réunira 6 danseurs de la République tchèque, de l'Allemagne et de l'Italie, aura lieu le 13 juillet 2019 dans le centre culturel Papírna à Pilsen!

Il s´agit de découvrir sa propre nature est la façon dont nous nous engageons dans des relations compliquées. Sommes-nous toujours libres dans la prise de décision? Ou bien notre comportement est-il souvent influencé consciemment et inconsciemment par l'environnement extérieur? Sommes-nous les maîtres de notre destin?
La calomnie, le désir, la peur et l'amour ne sont que quelques-uns des nombreux facteurs "occultant" nos objectifs. Éclairer la vérité sur nous-mêmes et la sortir des ténèbres est un défi pour chacun de nous.

La jeune compagnie française «Compagnie LANGA» vous convie à une première riche en rythmes, en paroles, en langage corporel et en styles de danse House, Hip Hop et danse contemporaine.

Artistes: Kateřina Kračmanová (CZE), Magda Demeterová (CZE), Hana Pírková (CZE), Sara Rossi (IT), Miriam Misoleil (GE), Eva Rupp (GE)

Après la représentation, vous pourrez assister à une soirée de Dílna Rekords. Une performance électronique des sons et des rythmes de synthétiseur de boîtes à rythmes modulée sur site. La musique remplit l'espace et l'homme en fait partie.

Prix:
CZK 90 enfants de moins de 6 ans, personnes âgées et personnes handicapées
150 CZK autres

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s využitím souborů cookie.